Συμμετοχή στο Anamnesis / Δήλος, 14 Σεπτεμβρίου 2019